Historie - Tidslinje

Picnickoncerterne og Slagelse Lystanlæg

2024
Ny bestyrelse træder til

Der kom en ny bestyrelse til i 2024. De gør det muligt at købe mad og drikke til picnickoncerterne i Anlægget, men det er selvfølgelig stadig tilladt at medbringe egen picnickurv.

2020-2021
Ingen koncerter pga. COVID-19

I disse år havde vi desværre ikke mulighed for at afholde koncerter pga. forsamlingsforbuddet under COVID-19.

2006
Kulturkredsen lukkes

Kulturkredsen lukkes i forbindelse med kommunesammenlægningen. I stedet stiftes foreningen “Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg.”

1997
Den første picnickoncert

Den første picnickoncert afholdes i Slagelse Lystanlæg. Idéen er en genoplivning af den gamle koncerttradition, der tidligere har været i Anlægget.

1966
Kulturkreds stiftes

Slagelseegnens Kulturkreds stiftes udfra et ønske om at koordinere de mange nye kulturelle tiltag, der så dagens lys i 1960´erne.

1914
Anlægspavillionen opføres

Slagelse Lystanlæg er byens forlystelsescentrum med bl.a. jævnlige arrangementer med musik. Bl.a. kunne man først i 50´erne jævnligt høre små ensembler på 3 - 5 musikere spille salonmusik på en tribune, der lå skråt overfor Anlægspavillionen. Anlægspavillionen nedbrændte senere og blev aldrig genopført.

1882
Lystanlæg åbner

Slagelse Lystanlæg åbner d. 11 september. I starten er der kun adgang for byens bedre !borgere. Børn og “slet klædte personer” formenes adgang. Pengene til vedligeholdelsen blev skaffet ved en årlig anlægsfest.

1881
Lystanlægget anlægges

Lystanlægget anlægges i det såkaldte “natmandsvænge” ved Parkvej.

1880
Basar afholdes

Forskønnelsesselskabet afholder en basar med det formål at indsamle midler til etablering af et lystanlæg. 3.400 kroner blev samlet ind. Der var to forslag til udformningen: En lilleputskov og et parklignende anlæg. Det sidste forslag vandt.

1876
 Forskønnelsesselskabet genstiftes

Kærlighedsstierne anlægges.

1835
Forskønnelsesselskabet stiftes

Lukkes desvære kort efter.

Picnickoncerternes historie

Picnickoncerterne i Slagelse Lystanlæg blev startet i 1997 af den daværende Kulturkreds i Slagelse. Kulturkredsen blev senere opløst ved kommunesammenlægningen i 2007, men Picnickoncerterne fortsatte, og er i dag en tradition med 10 koncerter hver sommer fra juni til august, altid samme sted og ugedag: Slagelse Lystanlæg på onsdage.
To medlemmer i Kulturkredsen, Anna Lise Werner og Lis Bager Christensen – senere fik de tilnavnet “picnicmostre” – blev de bærende kræfter i Picnickoncerterne ved opstarten og mange år frem. Navnet “Picnickoncert” er Anna Lises opfindelse, og da grundelementet i koncerterne skulle være gratisprincippet, uden udskænkning eller servering på stedet, ja så gav det sig selv, at alt skulle være medbragt. Picnic plus koncert: en Picnickoncert!

Målet var 10 – 12 koncerter på en fast ugedag. Valget faldt på onsdag. Koncerterne fik (og får stadig i dag) støtte fra Slagelse Kommune.
Anna Lise og Lis fik den allerførste koncert stablet på benene. Ingredienserne var de samme som i dag. Man skal først og fremmest bruge optrædende, scene og lyd. Publikum og godt vejr måtte så komme senere. Anna Lise var fra første dag hende med aktørerne på scenen, Lis stod for scene og lyd. Første koncert blev en koncert med traditionel jazz, en ladvogn som scene og god lyd. 50 publikummer fandt vej til Anlægget, vejret var godt nok lidt køligt, men succes´en var hjemme, syntes picnicmostrene. Dagen efter stod det klart for Lis, at økonomien fra dag ét hang i laser. Lis troede, at hun kunne få 10 koncerters lyd for få penge, men hun havde misforstået tilbuddet. Prisen var pr. koncert! Nu var gode råd dyre, men intet skulle stoppe Picnickoncerterne, så telefonbogen blev fundet frem, sponsorer blev fundet og syltetøjsglasset blev opfundet til indsamling af frivillige bidrag ved selve koncerterne. Den kommunale støtte rækker langt fra til alle udgifter.
Anna Lise og Lis modtog i 2004 Slagelse Kommunes Kulturpris for deres arbejde med Picnickoncerterne.

Gennem årene er publikum strømmet til koncerterne. Antallet er gået støt frem fra 50 publikummer ved opstarten i 1997 til over 1000 i dag på en god sommerdag. Der er både børn og voksne, både plænen og legepladsen summer af liv. Og når koncerterne er slut, er Anlægget igen som blæst: Alle rydder op efter sig, og der ligger aldrig så meget som ét plastickrus tilbage og flyder. Ladvognen fra den spæde opstart er skiftet ud med en smart mobilscene, men ellers er alle de andre ingredienser de samme: Hyggeligt fællesskab, medbragt mad og god gratis musik i Slagelses dejlige, grønne Anlæg.